Innhold:
- Hovedside
- Hva gjør vi?
- Hvem er vi?
- Medlemmene
- O2 Linker
Publisert:
15.02.2000

Oppdatert: 25.11.2001
av skydiver

design: wynlen
 
  Men hvem er så Oxygen?

Oxygen er en gruppe frivillige ungdommer som har en spesiell interesse
for datamaskiner, nettverk og programmering. Gruppen er basert på et
ikke-fortjenestesprinsipp, men eksisterer helt og holdent for å dyrke
den felles interessen for data som medium og redskap. Iløpet av det
siste året har Oxygens rolle endret seg fra å kun være en organisasjon
med spesiell fokus på seg selv, til å bli en organisasjon for
utvikling av et godt miljø for alle datainteresserte i hele
østfold. Dette har man klart igjennom at interesserte kan leie utstyr
for å arrangere datatreff o.l. via oss - til en minimal kostnad i
forhold til hva det ville kostet å leie det fra et vanlig firma som
forutsetter en fortjeneste. Oxygen har ved flere anledninger også
utmerket seg i deltagelse i konkuranser på diverse dataarrangement i
Norge, se plasserings- og produksjonsliste lenger ned.

Vi har også stått som arrangører for det som foreløpig er Østfolds
største datatreff noensinne, Visions of Chaos'99, som foregikk på
Haugeåsen Ungdomsskole iløpet av skolens vinterferie i 1999. Iløpet av
de fem dagene arrangementet var åpent for publikum, var det
kontinuerlig rundt 200 personer med datamaskin tilstede. Når man
teller med alle de andre besøkende og personer som var med andre, får
vi et tall som ligger i underkant av 300. I tillegg til dette har vi
også de personene som var ansvarlige for at alt gikk for seg som det
skulle, og sørget for at alt fungerte til alle tider. Ettersom Oxygen
er en ikke-fortjenestesorganisasjon, er vi avhengige av at frivillige
stiller opp og gjør en innsats for at vi skal klare å gjennomføre de
arrangementene vi setter. Responsen på dette har blitt større og
større den siste tiden, og vi har idag overflod av personer som gjerne
vil delta og gjøre noe for at arrangementene skal gå i orden.

Som egen gruppe besøker Oxygen de største datasamlingene på østlandet
og markerer seg ettertrykkelig når vi først er tilstede på et slikt
arrangement. Noen av medlemmene har tidligere også vært delaktige i
andre grupper, slik at vi idag sitter med et så vidt spekter som
overhodet mulig innenfor de forskjellige kompetanseområdene. Oxygen
består av personer med sterk kompetanse innenfor nettverk,
programmering, design og de fleste andre aktuelle områdene innenfor
dagens it-verden. I den form som oxygen er idag, er vi istand til å
klare omtrent enhver oppgave som vi måtte ha et ønske om å løse.

Iløpet av de to årene som Oxygen nå snart har eksistert som egen
gruppe, har det blitt produsert en del bidrag til
dataarrangementer. Vi lister opp:

JTL 2001
The Gathering 01
The Gathering 01
VoC 01
The Gathering 00
The Gathering 00
The Gathering 00
The Gathering 00
Access Granted 99
Access Granted 99
Fall'99
Fall'99
The Gathering'99
VOC'99
VOC'99
VOC'99
VOC'99
VOC'99
VOC'99
VOC'99
Noxious '98
Noxious '98
Bluescreen '98
Fall'98
The Zone'98
The Gathering'98
The Gathering'98
BeeOZ'98
BeeOZ'98

Untitled release
BigBrother-ting / Wild
GFX
Jerry Snillfisk 2
DVDJon Does SouthPark
Ark
Burning Garbage
KillerTux
Søppel 2
j/n 45
En Standard Produksjon
Dill og Dall - Livet etter
Jiverium - Casio Insanity 2
Jerry Snillfisk Show
Skygyver
NSA's hemmelige hovedkont..
Rød Oktober
En frosk som sitter på en..
Buula
Fantasidyr
Søppel
Bilde for halden.org
Destruction of bluescreen

Mean Biker
TG Terminator
Casio Insanity
The Escape from BeeOZ
Urk - Irkaurk har Yupi

2. plass
2. plass
3. plass
3. plass
1. plass
1. plass
8. plass
5. plass
uplassert
uplassert
1. plass
4. plass / uplassert.
3. plass
1. plass
2. plass
1. plass
2. plass
3. plass
4. plass
12. plass
1. plass
1. plass
1. plass
1. plass
1. plass
9. plass
1. plass
1. plass
2. plass

I tillegg til dette har Oxygen også utviklet seg til å bli en gruppe
som har drevet en del med film og produksjon av film. Dette har blant
annet resultert i at vi har blitt invitert med på Amatørfilmfestivalen
som etter planen skal finne sted i Haugesund, i uken før den "vanlige"
filmfestivalen nå til året.

Oxygens ståsted i henhold til dette å være en
ikke-fortjenestesorganisasjon, resulterer i at vi er avhengige av gode
sponsorer og velvillige bedrifter når vi arrangerer noe større. Vi har
iløpet av de årene vi har drevet på, vært i kontakt med utrolig mange
positive mennesker, og vi er sikre på at fremtiden ser lys ut for
ungdom som velger å drive på med data. Mesteparten av medlemmene
i oxygen driver fortsatt på med utdanning, men har vært / er fortsatt
engasjert i flere prestisjetunge selskap, deriblant Tele2 Norge, ElTele Østfold,
Priority Telecom Norway AS, NTNU, Spaceworld, Besitre, ASK og Elkjøp.

Vi har flere kontaktmuligheter - samt flere muligheter for å se ting
vi har lagd på internet.


Webressurser:
http://o2.no - Oxygen's hovedside
http://tv.o2.no - Oxygen TV
http://voc.no/ - Dataarrangementet Visions of Chaos


Geir Ove Høgberg
skydiver@o2.no

Mats Lindh
snillfisk@o2.no